آکادمی کاراته آقایان

  • آموزش تخصصی و قهرمانی پروری در تمام مقاطع سنی همراه با فنون دفاع شخصی

  • استاد : آقای مجید رمضانی مقدم ، نائب رئیس سبک شوتوکان آسای ریو ایران ، مربی درجه یک و دارنده دان ۶ فورالی

  • زمان برگزاری کلاس ها : روزهای زوج ساعت ۱۸:۱۵ الی ۱۹:۳۰

استاد آکادمی کاراته آقایاندرباره استادزمان برگزاری کلاس ها
استاد مجید رمضانی مقدمنائب رئیس سبک شوتوکان آسای ریو ایران ، مربی درجه یک و دارنده دان 6 فدرالیروزهای زوج ساعت 18:15 الی 19:30