آکادمی کاراته بانوان

  • قهرمان پروری در بخشهای کاتا ، کمیته ، آمادگی جسمانی همراه با بدنسازی رزمی و فنون دفاع شخصی

  • استاد : خانم مرضیه جعفری ، قهرمان ملی و بین المللی ، مربی درجه یک و دارنده دان ۵ فدراسیون کاراته

  • زمان برگزاری کلاس ها : روزهای فرد ساعت ۱۸:۰۰ الی ۱۹:۱۵ و روزهای زوج ساعت ۹:۱۵ الی ۱۰:۳۰

استاد آکادمی کاراته بانواندرباره استادزمان برگزاری کلاس ها
استاد مرضیه جعفریقهرمان ملی و بین المللی ، مربی درجه یک و دارنده دان 5 فدراسیون کاراتهروزهای فرد ساعت 18:00 الی 19:15
روزهای زوج ساعت 9:15 الی 10:30