آکادمی کیک جیتسو آقایان

  • آموزش تخصصی مبارزات رینگی و آزاد قفس ، فنون مبارزه در خاک و تناسب اندام

  • استاد : آقای علی جعفری ، دارنده دان چهار MMA (کیک جیتسو)

  • زمان برگزاری کلاس ها : روزهای زوج ساعت ۲۲:۰۰ الی ۲۳:۱۵

استاد آکادمی کیک جیتسو آقایاندرباره استادزمان برگزاری کلاس ها
استاد علی جعفریدارنده دان چهار MMA (کیک جیتسو)روزهای زوج ساعت 22:00 الی 23:15