آکادمی کونگ فو بانوان

  • تمرینات استقامتی با جدیدترین متدها

  • استاد : خانم ماندانا نصر ، مربی با اخلاق و حرفه ای ، قهرمان کشوری

  • زمان برگزاری کلاس ها : روزهای فرد از ساعت ۱۵:۳۰ الی ۱۶:۴۵

استاد آکادمی کونگ فو بانواندرباره استادزمان برگزاری کلاس ها
ماندانا نصرمربی با اخلاق و حرفه ای ، قهرمان کشوریروزهای فرد از ساعت 15:30 الی 16:45