آکادمی دفاع شخصی آقایان

  • آموزش انواع سلاح سرد ، آکروبات رزمی ، درگیری های خیابانی همراه با بدنسازی رزمی

  • استاد : آقای محمد رضایی ،مربی حرفه ای و بین المللی و دارنده مدالهای گوناگون کشوری و استانی

  • زمان برگزاری کلاس ها : روزهای زوج ساعت ۲۰:۴۵ الی ۲۲:۰۰ و روزهای فرد ساعت ۲۲ الی ۲۳:۱۵

استاد آکادمی دفاع شخصی آقایاندرباره استادزمان برگزاری کلاس ها
استاد محمد رضاییمربی حرفه ای و بین المللی و دارنده مدالهای گوناگون کشوری و استانیروزهای زوج ساعت 20:45 الی 22:00
روزهای فرد ساعت 22 الی 23:15