آکادمی تکواندو بانوان

  • قهرمان پروری در دو بخش پومسه و کیوروگی

  • استاد : خانم شهره اسفندیاری ، مربی و داور بین المللی

  • زمان برگزاری کلاس ها : روزهای فرد از ساعت ۱۶:۴۵ الی ۱۸

استاد آکادمی تکواندو بانواندرباره استادزمان برگزاری کلاس ها
شهره اسفندیاریمربی و داور بین المللیروزهای فرد از ساعت 16:45 الی 18