آکادمی  ووشو  آقایان

  • آموزش مبارات ساندا ، مبارزات خیابانی و دفاع شخصی

  • استاد : آقای محمدحسن حسینی ، عضو اسبق تیم ملی و قهرمانی چندین دوره مسابقات کشوری و استانی

  • زمان برگزاری کلاس ها : روزهای زوج ساعت ۱۹:۳۰ الی ۲۰:۴۵

استاد آکادمی ووشو آقایاندرباره استادزمان برگزاری کلاس ها
استاد محمدحسن حسینیعضو اسبق تیم ملی و قهرمانی چندین دوره مسابقات کشوری و استانیروزهای زوج ساعت 19:30 الی 20:45